Пример: Трансформатор | Для поиска по разделам используйте соответствующие закладки.
Главная >> Актуальные вопросы
Задать вопрос
В яких випадках споживач-юридична особа має відповідати за збереження засобів обліку електричної енергії?
Чи правомірні вимоги постачальника електричної енергії за регульованим тарифом щодо відключення електронагрівальних приладів в періоди максимального навантаження енергосистеми та виставлення рахунків на оплату п’ятикратної вартості потужності електроустановок, які використовуються для опалення та гарячого водопостачання в періоди максимального навантаження енергосистеми?
Як на підставі нормативних документів можна визначити суб’єкта господарювання, який має оплачувати за передачу електричної енергії (або за спільне використання технологічних електричних мереж споживача)?
Під час укладення договору про постачання електричної енергії чи правомірні вимоги постачальника електричної енергії щодо укладення договору згідно до запропонованої ним форми?
Чи правомірні вимоги власника гуртожитку щодо відшкодування постачальником електричної енергії витрат на обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання гуртожитку?
Яким чином має визнатися протяжність внутрішньобудинкових електричних мереж відповідно до Порядку проведення розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання?
Що відноситься до обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання?
Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 28.09.99 № 235 затверджено Порядок проведення розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання. Що слід розуміти під терміном „внутрішньобудинкові системи електропостачання”?
Порядком проведення розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання передбачається включення до кошторису витрат жтлово-експлуатаційної організації статті „прибуток”. За яких умов житлово-експлуатаційна організація може включати прибуток до витрат на зазначений вид діяльності?
Що входить у перелік послуг, які надаються споживачу за рахунок експлуатаційних витрат газотранспортних організацій?
За чий рахунок здійснюється планове технічне обслуговування дворових газопроводів приватних будинків?
Як здійснювати розрахунки за природний газ, якщо споживач-юридична особа має прилад обліку природного газу з класом точності гірше ніж 1,0?
Яким чином розраховується плата за надані послуги з газопостачання у разі зміни кількості осіб, яким надаються такі послуги? Чи правомірне здійснення перерахунку по кількості осіб, що прописані?
Яким чином нараховується плата за газ та гарячу воду (за наявності у споживача газової плити) у разі перерв у централізованому гарячому водопостачанні?
Чи має право постачальник електричної енергії відключати електроустановки споживача у разі виявлення факту порушення цим споживачем Правил охорони електричних мереж?
На якій підставі і в яких випадках постачальник електричної енергії за регульованим тарифом має оплачувати іншим суб’єктам господарювання за транзит (передачу) електричної енергії або за спільне використання технологічних електричних мереж?
Постановою НКРЕ від 22.08.02 №928 передбачено укладення між субспоживачем та постачальником електричної енергії прямого договору про постачання електричної енергії, а між субспоживачем та основним споживачем договору про спільне використання технологічних електричних мереж. Які заходи впливу можуть бути застосовані до основного споживача, який не виконує це рішення НКРЕ?
У разі, якщо при виконанні технічних умов на приєднання нових електроустановок замовником була проведена реконструкція підстанції електропередавальної організації шляхом заміни трансформатора на більш потужний, чи правомірні вимоги електропередавальної організації щодо передачі зазначеного обладнання на її баланс?
Кому має належати провід від ізоляторів лінії електропередачі до вводу в приватний будинок, і хто енергокомпанія чи споживач мають оплачувати ремонт, заміну, експлуатацію тощо зазначеного проводу?
До якої групи споживачів відноситься населення, яке використовує електричну енергію для потреб підприємницької діяльності та які договори з постачальником електричної енергії мають заключати такі споживачі?
У разі надходження до постачальника електричної енергії колективної заяви від фізичних осіб-співвласників електроустановки виробничого призначення, яким чином мають бути врегульовані відносини за Правилами користування електричною енергією для населення, затверджених постановою кабінету Міністрів України від 26.07ю99 № 1357, чи Правилами користування електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28
Кому мають перераховуватись кошти, нараховані як плата за реактив постачальнику електрчної енергії чи електропередавальній організації, відповідно, чи має право ліцензіат з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами вимагати та отрмувати плату за реактив?
Плату за реактив слід вважати платою за товар чи відносити нарахування плати за реактив до штрафних санкцій?
Яке призначення технічного обліку електричної енергії, чи може бути технічний облік використаний як розрахунковий?
Яким чином нараховується плата за газ та гарячу воду (за наявності у споживача газової плити) у разі перерв у централізованому гарячому водопостачанні?
Чи обґрунтовані вимоги місцевого газового господарства щодо встановлення газових сигналізаторів у квартирах багатоквартирних будинків?
Що входить у перелік послуг, які надаються споживачу за рахунок експлуатаційних витрат газотранспортних організацій?
Як здійснювати розрахунки за природний газ, якщо споживач-юридична особа має прилад обліку природного газу з класом точності гірше ніж 1,0?
Яким чином розраховується плата за надані послуги з газопостачання у разі зміни кількості осіб, яким надаються такі послуги? Чи правомірне здійснення перерахунку по кількості осіб, що прописані?
За рахунок яких коштів здійснюється ремонт внутрішньобудинкової системи газопостачання, яка знаходиться на балансі юридичної особи?
За чий рахунок здійснюється планове технічне обслуговування та технічне обслуговування за заявками споживачів внутрішньобудинкових систем газопостачання?
Чи входить до обов’язків газопостачальної (газотранспортної) організації прочищення димових та вентиляційних каналів?
Як здійснюються розрахунки за спожитий на опалення природний газ у разі, якщо частина приміщення житлового будинку використовується для здійснення підприємницької діяльності, а у приміщенні встановлено один обліку природного газу?
Чи мають коригуватись покази засобів обліку реактивної електричної енергії у разі встановлення цих засобів обліку не на межі балансової належності?
Яким чином регулюються питання встановлення та утримання засобів обліку електричної енергії?
Чи мають враховуватися втрати електричної енергії в мережах споживача (основного споживача), зокрема у разі передачі електричної енергії в мережі субспоживачів
Від дати набрання чинності останньої редакції ПУЕ (яка містить вимогу щодо завантаження трансформаторів струму не менше ніж на 5%) промисловістю почали випускатися засоби обліку (трансформатори струму, лічильники тощо),похибка яких нормується з 1% номінального завантаження. Чи коректно застосовувати до таких засобів обліку норми пункту 7.15 Правил користування електричною енергією?
Яким чином з’ясувати факт зниження навантаження електроустановки споживача до рівня, який менше порогу чутливості схеми обліку з метою застосування пункту 7.15 Правил користування електричною енергією?
Чи можливо відключити споживача від газопостачання у разі його незгоди в укладанні договору про надання послуг з газопостачання?
Хто має нести відповідальність перед споживачем за низький тиск газу в газопроводі?
Чи має правові підстави управління магістральних газопроводів для відзиву технічних умов на будівництво та підключення до газопроводу високого тиску, виданих споживачу, до моменту завершення будівництва газопроводу?
За чий рахунок здійснюється ремонт або заміна лічильників природного газу в період гарантійного обслуговування?
Чи правомірно розглядати садові товариства як населення та під час чергового перегляду тарифів передбачати відповідні витрати на передачу мережами інших суб’єктів господарювання (основним споживачам), до мереж яких приєднані електроустановки садового товариства?
Чи можуть представники енергопостачальника проводити перевірку в помешканнях громадян уночі?
Чи має право енергопостачальник визначати спосіб розрахунків населення за електричну енергію за рахунками енергопостачальника чи за абонентськими книжками споживача?
Я та моя дружина маємо право на пільги за користування електричною енергією згідно з Законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Чому на сім’ю із двох чоловік, які мають пільги, пільга нам надається лише одна?
За який термін здійснюється перерахунок за надані послуги з газопостачання у разі виявлення втручання в лічильник газу або самовільне підключення до системи газопостачання, якщо при знятті показів лічильників виявити факт втручання неможливо?
Хто має компенсувати витрати на ремонт лічильника у разі, якщо в цьому з'явилась необхідність після проведення повірки лічильника газу?
Чи повинні мешканці гуртожитку укладати окремі договори про надання послуг з газопостачання з газопостачальною організацією?
Чи можливо вносити зміни у Типовий договір про надання населенню послуг з газопостачання?
Страницы
<-предыдущая | 1 | 2 | 3 | следующая-> | Показать все (3)
Задать вопрос
Rambler's Top100 ИПС "Энергетический Портал" Регистрация участника | Создание сайта
© EnergoPortal, 2006
Оформить заявку на продукцию (услуги)