Пример: Трансформатор | Для поиска по разделам используйте соответствующие закладки.
Главная >> Актуальные вопросы
Задать вопрос

Чи має право енергопостачальник на підставі виявлення зірваних на лічильнику пломб провести донарахування використаної електричної енергії?

Як зазначено пунктом 2 Методики обчислення розміру відшкодування збитків, завданих енергопостачальнику внаслідок порушення споживачем ПКЕЕН, затверджена постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 22 листопада 1999 р. №1416 (далі – Методика), вона застосовується у випадку виявлення порушень, зазначених пунктом 48 ПКЕЕН у частині:
безоблікового споживання електричної енергії без дозволу енергопостачальника, самовільного підключення до мереж енергопостачальника;
пошкодження приладу обліку, зриву пломби та дій споживача, які призводять до заниження показів приладу обліку.
Разом з тим, відповідно до пункту 15 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. №1357 (далі – ПКЕЕН), пошкоджені прилади обліку підлягають експертизі, що проводиться комісією у складі представників енергопостачальника та територіального органу Держстандарту. Експертиза приладу обліку, який належить споживачу або за збереження якого він відповідає, здійснюється у присутності споживача. За результатами експертизи складається акт.
Експертиза повинна проводиться з виконанням вимог Положення про проведення експертизи приладів обліку електричної енергії у побутових споживачів, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 21 червня 2003 року №322 (далі – Положення).
Потрібно зазначити, що експертиза пошкоджених приладів обліку проводиться не тільки з метою доведення фактів втручання споживачів у роботу приладів обліку, а і з метою встановлення придатності приладів обліку до подальшого застосування (пункт 1.4 Положення).
Тобто, експертиза повинна проводитися в усіх передбачених Положенням випадках, не залежно від того підтвердив споживач своїм підписом у Акті про порушення ПКЕЕН (далі – Акт) втручання у роботу приладу обліку чи ні.
Виходячи з зазначеного, якщо експертизою підтверджено факт пошкодження споживачем приладу обліку та за умови, що Акт оформлено відповідно до вимог ПКЕЕН, незалежно від того виявлені чи не виявлені представниками енергопостачальника додаткові пристрої, за допомогою яких споживач міг втручатися у роботу приладу обліку, енергопостачальник має право для проведення споживачу додаткових нарахувань, відповідно до Методики.
У випадку виявлення у споживача порушення пломб, встановлених на лічильнику (зрив пломби входить у поняття „порушення пломби”) енергопостачальник має право для проведення споживачу додаткових нарахувань, відповідно до Методики, лише за умови, якщо експертизою підтверджено не лише факт пошкодження пломб, але і доведено, що споживач втручався у роботу приладу обліку з метою заниження його показів.
Методика повинна застосовуватися в усіх передбачених випадках, за винятком випадку, коли пошкодження приладу обліку можуть бути безпосередньо пов’язані з простроченням терміну повірки (нечіткий відбиток на пломбі, пересихання кордової нитки, що використовується для пломбування лічильника, порушення щільності між оглядовим склом і корпусом лічильника, тощо), або коли споживач, відповідно до пункту 11 ПКЕЕН, не несе відповідальності за збереження приладу обліку.
Потрібно зазначити, що відхилення метрологічних характеристик лічильника від передбачених нормативно – технічною документацією, у випадку прострочення терміну повірки, не є доказом втручання споживача у його роботу.
Для уникнення спірних ситуацій, є доцільним енергопостачальникам проводити нарахування відповідно до Методики, тільки після отримання результатів експертизи пошкоджених приладів обліку.
Додатково слід звернути увагу на те, що відповідно до пункту 3 Методики, у разі своєчасного письмового повідомлення споживачем енергопостачальника про пошкодження приладу обліку або зірвані пломби (до виявлення порушення представником енергопостачальника) та за умови відсутності явних доказів навмисного пошкодження споживачем приладу обліку або зриву пломби, Методика не застосовується.
Версия для печати
Які заходи впливу може застосувати постачальник у разі відмови житлово-експлуатаційної організації замінити засоби обліку на технічні цілі житлового будинку (ліфти, навантаження яких вночі не забезпечує достовірність обліку)?
Хто має підписувати акт про порушення правил користування електричною енергією, і чи передбачена законодавством України типова або примірна форма такого акта?
Чи має право постачальник електричної енергії застосовувати нормативні документи колишнього УРСР, зокрема „Інструкцію про порядок оформлення актів про порушення правил користування тепловою та електричною енергією”?
У яких випадках постачальник має право скоригувати покази засобів обліку електричної енергії?
Який порядок відшкодування витрат основного споживача на утримання технологічних електричних мереж та втрат у цих мережах, якщо вони використовуються як субспоживачами, так і постачальником електричної енергії?
Щодо має постачальник право доступу до розрахункових засобів обліку та вимагати від житлово-експлуатаційної організації здійснювати заходи щодо збереження засобів обліку, встановлених на сходових клітинах та пломб на них?
Чи можуть бути кошти помилково перераховані споживачем зарахуватись постачальником в рахунок погашення заборгованості минулих періодів?
Чи правомірні вимоги постачальника щодо заміни лічильника?
Чи можуть бути споживачу виставлені до оплати додаткові обсяги (понад обсяги визначені за проказами лічильника)?.
За яким тарифом за спожиту електричну енергію має розраховуватись садове товариство та чи входить до складу тарифу податок на додану вартість?.
Чи зобов’язаний енергопостачальник дотримуватися показників якості електричної енергії у разі відсутності зі сторони споживача оплати за електричну енергію?
Чи є порушенням споживачем пошкодження лічильника із простроченим терміном повірки?
Чи має право енергопостачальник на підставі виявлення зірваних на лічильнику пломб провести донарахування використаної електричної енергії?
Чи можуть бути відключені електроустановки споживача, якщо останній відмовляється прийняти на збереження встановлені на його території засоби обліку і пломби на них та підписати відповідний акт?
Чи має право енергопостачальник відключити споживача від електричної мережі у разі невиконання останнім рішення суду щодо стягнення заборгованості на користь енергопостачальника?
Чи можуть керівники постачальника електричної енергії відмовити споживачу щодо особистий прийому?
Чи може енергопостачальник на підставі не допущення його працівників до електроустановки побутового споживача скласти акт про недопущення та відключити цю електроустановку?
У разі порушення обліку не з вини споживача, який є сезонним споживачем, яким чином визначити період протягом якого обсяг електричної енергії такому споживачу має визначатися розрахунковим шляхом?
Чи повинен постачальник електричної енергії за регульованим тарифом оплачувати споживачу за спільне використання мереж у разі надходження електричної енергії в електричні мережі постачальника від електроустановок споживача?
Чи існує можливість передачі електричних мереж комунального підприємства, яке не має можливості обслуговувати ці мережі на баланс енергокомпанії?
Чи вправі сторона, яка використовує мережі споживача для передачі електричної енергії вимагати постатейний кошторис витрат? Чи має право такий споживач включати у кошторис статтю «Прибутки»?
Хто має здійснювати повірку розрахункових засобів обліку?
Чи правомірні вимоги постачальника електричної енергії щодо зменшення рівня споживаної електричної потужності до договірної величини у нічні години або години напівпікового навантаження?
Як розподіляються між сторонами зобов’язання у разі встановлення автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ), чи зобов’язаний споживач на об’єктах з приєднаною потужністю 750 кВт та більше самостійно встановлювати АСКОЕ?
За якмй період має визначатися обсяг електричної енергії розрахунковим шляхом у разі порушення комерційного обліку не з вини споживача?
Як має враховуватися обсяг електричної енергії, втраченої в мережах основного споживача у разі передачі електричної енергії іншим споживачам?
Чи правомірні вимоги постачальника щодо здійснення споживачем остаточного розрахунку протягом п’яти діб від дня закінчення розрахункового періоду?
Чи може висувати енергокомпанія вимоги щодо встановлення конкретних типів лічильників у разі необхідності заміни або встановлення засобів обліку?
Чи правомірно застосування лімітування (встановлення та коригування граничних величин) до підприємств та організацій, що утримуються за рахунок населення?
Чи є правомірною вимога постачальника електричної енергії за регульованим тарифом щодо внесення в договір із споживачем умови відключення струмоприймачів, призначених для опалення та гарячого водопостачання в години максимального навантаження енергосистеми?
За яким тарифом має оплачувати готель четвертої категорії електричну енергію, спожиту для потреб повітряно-теплової завіси, кондиціонерів приміщень спільного використання та житлових приміщень та сауни?
Яким чином юридично оформляється відповідальність житлово-експлуатаційної організації за збереження засобів обліку, розташованих на сходовій клітині?
У випадку постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом у взаємовідносинах об’єктивно присутні три сторони - постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом (продавець), споживач (покупець) та електропередавальна організація. Чи є можливим врегулювання відносин між зазначеними сторонами тристороннім договором
Чи має право підприємство, від мереж якого заживлено житлові будинки вимагати від житлово-експлуатаційної організації укладення договору про спільне використання технологічних електричних мереж основного споживача?
Чи слід включати в строк п’ять (десять) днів, які надаються на оплату рахунка за електричну енергію вихідні, святкові або неробочі дні?
Чи повинен основний споживач погоджувати із субспоживачем кошторис витрат на утримання технологічних електричних мереж, які використовуються сторонами спільно?
Що слід розуміти під терміном “втрати електричної енергії”?
Чи є правомірним виставлення основним споживачем рахунків на оплату втраченої в його мережах електричної енергії субспоживачу?
Який договір укладається з фізичною особою, яка є власником об’єктів нежитлового призначення (ангари, бокси, складські приміщення тощо) і за яким тарифом мають здійснюватися розрахунки?
Куди відносяться витрати, пов’язані з ремонтом лічильників природного газу, встановлених у населення?
Чи обов’язково здійснювати вхідний контроль лічильників природного газу, які встановлюються споживачу?
Хто має забезпечувати планову повірку лічильників природного газу, встановлених у населення?
Який порядок розрахунків за спожитий природний газ у разі встановлення у житлових будинках електротитанів?
Які організації та за чий рахунок здійснюють планове технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання та технічне обстеження газопроводів, які знаходяться на балансі підприємств?
За яким тарифом має бути оплачена електрична енергія спожита насосом для підкачки води, який знаходиться в спільній (колективній) власності мешканців будинку?
Чи є правомірним використовувати для визначення граничної величини потужності даних режимних днів минулого року, з огляду на можливе розширення виробництва та збільшення потужності електроустановок споживача?
Хто має здійснювати заміну повітряного відгалуження від лінії електропередач до вводу в індивідуальний будинок?
Чи є правомірною вимога постачальника електричної енергії щодо відключення електронагрівальних приладів в години максимального навантаження енергосистеми?
Хто відповідає за приведення електроустановки в цілому, та зокрема засобів обліку підприємства в належний технічний стан, якщо підприємство знаходиться в стадії банкрутства?
Чи правомірні вимоги постачальника електричної енергії щодо підвищеної оплати за перевищення рівня споживаної потужності понад договірну граничну величину, якщо таке перевищення зафіксовано в режимний день?
Страницы
<-предыдущая | 1 | 2 | 3 | следующая-> | Показать все (3)
Задать вопрос
Rambler's Top100 ИПС "Энергетический Портал" Регистрация участника | Создание сайта
© EnergoPortal, 2006
Оформить заявку на продукцию (услуги)