http://energoportal.net
Які заходи впливу може застосувати постачальник у разі відмови житлово-експлуатаційної організації замінити засоби обліку на технічні цілі житлового будинку (ліфти, навантаження яких вночі не забезпечує достовірність обліку)?
Відповідно до абзацу 2 пункту 4.1 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 р. №28 у редакції постанови НКРЕ від 22 серпня 2002 р. №928 (далі – ПКЕЕ), якщо протягом 2 послідовних місяців спостерігається зменшення середнього завантаження вимірювальних трансформаторів струму до рівня, меншого, ніж передбачений технічними умовами, проектною документацією та вимогами ПУЕ щодо завантаження трансформаторів струму, то протягом 10 днів наступного розрахункового місяця споживач має звернутися до постачальника електричної енергії за регульованим тарифом та, за наявності, до електропередавальної організації (основного споживача) з метою приведення обліку у відповідність до вимог ПУЕ.
Як зазначено абзацом першим пункту 4.4 ПКЕЕ, електропередавальна організація відповідно до вибраного споживачем виду тарифу та вимог нормативних документів має запропонувати споживачу перелік розрахункових засобів обліку електричної енергії та рівня споживаної електричної потужності, а також каналів зв'язку, якими має забезпечуватися передача інформації щодо обліку. Встановлення розрахункових засобів обліку електричної енергії виконується за рахунок споживача електропередавальною організацією або іншою спеціалізованою організацією.
Також, підпунктом 5 пункту 12.2 ПКЕЕ передбачено, що електропередавальна організація зобов’язана забезпечувати розрахунковий облік електричної енергії та потужності, який є необхідним і достатнім для визначення обсягів передачі та постачання електричної енергії постачальниками електричної енергії.
Тобто, забезпечення достовірного обліку спожитої електричної енергії є безпосереднім обов’язком електропередавальної організації. У залежності від балансової належності засобів обліку, приведення їх у відповідність до вимог ПУЕ здійснюється за рахунок споживача або за рахунок електропередавальної організації.
У випадку, якщо з вини споживача схема обліку не була приведена у відповідність до вимог ПУЕ, а середнє завантаження за розрахунковий період вимірювальних трансформаторів струму і далі залишається меншим за передбачене технічними умовами, проектною документацією та вимогами ПУЕ щодо завантаження трансформаторів струму (при мінімальній споживаній потужності завантаження трансформаторів струму має бути не менше 5 %), споживач, відповідно до абзацу першого пункту 7.15 ПКЕЕ, розраховується за обсяг електричної енергії, який визначається, виходячи з навантаження електроустановок споживача в окремій точці розрахункового обліку на рівні 5 % завантаження трансформаторів струму та часу роботи струмоприймачів.
За час роботи ліфтів протягом доби слід приймати 24 години.
Одночасно слід звернути увагу на те, що розрахунки за спожиту електричну енергію, відповідно до вимог пункту 7.15 ПКЕЕ, проводяться у разі, якщо середнє за розрахунковий період завантаження вимірювальних трансформаторів струму менше за передбачене технічними умовами, проектною документацією та вимогами ПУЕ, а не у разі, якщо протягом доби є періоди коли завантаження вимірювальних трансформаторів струму менше за передбачене технічною документацією.
У разі коли струм навантаження електроустановки міняється таким чином, що не можливо підібрати трансформатори струму так щоб вони працювали у передбаченому технічною документацією діапазоні навантаження як при мінімальному так і при максимальному струмі навантаження електроустановки (як це має місце при електропостачанні ліфтів), у схемах обліку електричної енергії доцільно використовувати прямоточні лічильники з низьким порогом чутливості або трансформатори струму класів 0,5S та 0,2S.
Виходячи з того, що, відповідно до абзацу третього пункту 1.1 ПКЕЕ , їх дія поширюється на всіх споживачів - юридичних осіб, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, у випадку недосягнення згоди між вами та житлово-комунальними організаціями щодо приведення схем обліку електричної енергії у відповідність до вимог нормативно-правових актів, ви можете звернутися за захистом своїх прав до суду.
http://energoportal.net