http://energoportal.net
Хто має підписувати акт про порушення правил користування електричною енергією, і чи передбачена законодавством України типова або примірна форма такого акта?
Чинними Правилами користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 №28 (у редакції постанови НКРЕ від 22.08.02 №928) (далі – Правила), не передбачено типової форми акта про порушення Правил. Тому енергопостачальник (електропередавальна організація) розробляє його самостійно на власний розсуд та затверджує внутрішнім розпорядчим документом, при цьому акт має містити інформацію у обсязі достатньому для подальшого визначення величини збитків, завданих енергопостачальнику діями споживача. При його складанні енергопостальник (електропередавальна організація) мають дотримуватися вимог встановлених Правилами та чинним законодавством.
Частиною 1 статті 237 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) зазначено, що представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.
Відповідно до статті 246 ЦКУ довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.
Із зазначеного випливає, що право підпису Акту про порушення ПКЕЕ має власник підприємства, особа (орган) уповноважена ним чи особа, відповідальна за електрогосподарство.
http://energoportal.net