http://energoportal.net
У яких випадках постачальник має право скоригувати покази засобів обліку електричної енергії?
Відповідно до абзацу 2 пункту 4.1 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31 липня 1996 р. №28 (у редакції постанови НКРЕ від 22 серпня 2002 р. №928) (далі – ПКЕЕ), якщо протягом 2 послідовних місяців спостерігається зменшення середнього завантаження вимірювальних трансформаторів струму до рівня, меншого, ніж передбачений технічними умовами, проектною документацією та вимогами ПУЕ щодо завантаження трансформаторів струму, то протягом 10 днів наступного розрахункового місяця споживач має звернутися до постачальника електричної енергії за регульованим тарифом та, за наявності, до електропередавальної організації (основного споживача) з метою приведення обліку у відповідність до вимог ПУЕ.
Тобто, за перші два послідовних місяця, в які спостерігається зменшення середнього завантаження вимірювальних трансформаторів струму до рівня меншого ніж передбачений технічними умовами, проектною документацією та вимогами ПУЕ щодо завантаження трансформаторів струму, споживач розраховується за спожиту електричну енергію відповідно до показів засобів обліку.
Як зазначено абзацом першим пункту 4.4 ПКЕЕ, електропередавальна організація відповідно до вибраного споживачем виду тарифу та вимог нормативних документів має запропонувати споживачу перелік розрахункових засобів обліку електричної енергії та рівня споживаної електричної потужності, а також каналів зв'язку, якими має забезпечуватися передача інформації щодо обліку. Встановлення розрахункових засобів обліку електричної енергії виконується за рахунок споживача електропередавальною організацією або іншою спеціалізованою організацією.
Окрім того, підпунктом 5 пункту 12.2 ПКЕЕ передбачено, що електропередавальна організація зобов’язана забезпечувати розрахунковий облік електричної енергії та потужності, який є необхідним і достатнім для визначення обсягів передачі та постачання електричної енергії постачальниками електричної енергії.
Виходячи з зазначеного, забезпечення достовірного обліку спожитої електричної енергії є безпосереднім обов’язком електропередавальної
організації. В залежності від балансової належності засобів обліку, приведення їх у відповідність до вимог ПУЕ здійснюється за рахунок споживача або за рахунок електропередавальної організації.
У випадку звернення споживача протягом 10 днів наступного розрахункового місяця, електропередавальна організація повинна розробити перелік заходів, направлених на приведення схеми обліку в відповідність до нормативної документації. В залежності від балансової належності схеми обліку оплата за проведення зазначених заходів здійснюється споживачем або електропередавальною організацією. Якщо споживач оплатив вартість приведення схеми обліку в відповідність до нормативної документації або якщо електропередавальна організація ніяк не відреагувала на звернення споживача, споживач повинен здійснювати оплату за використану електричну енергію, відповідно до показів засобів обліку.
Якщо споживач, у випадку зменшення протягом 2 послідовних місяців середнього завантаження вимірювальних трансформаторів струму до рівня, меншого за передбачений нормативною документацією, протягом 10 днів наступного розрахункового місяця, не звернувся до електропередавальної організації щодо приведення схеми обліку у відповідність до вимог ПУЕ, або відмовився оплатити вартість такого приведення (за умови, що схема обліку знаходиться на балансі споживача), до нього застосовується процедура коригування обсягу використаної електричної енергії, передбачена пунктом 7.15 ПКЕЕ.
http://energoportal.net