http://energoportal.net
Який порядок відшкодування витрат основного споживача на утримання технологічних електричних мереж та втрат у цих мережах, якщо вони використовуються як субспоживачами, так і постачальником електричної енергії?
Як зазначено абзацом першим пункту 2.7 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 р. №15/1, ліцензіат повинен закуповувати електроенергію на Оптовому ринку електричної енергії України відповідно до умов його діяльності та здійснювати належне проведення розрахунків з оптовим постачальником електричної енергії, а також із суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює передачу належної ліцензіату електричної енергії, якщо електрична енергія поставляється мережами, які не є його власністю.
Відповідно до пункту 7.18 ПКЕЕ відшкодування обґрунтованих витрат з утримання технологічних електричних мереж основного споживача оплачується відповідно до договору про спільне використання технологічних електричних мереж і враховує фактичні витрати основного споживача на утримання цих електричних мереж та рівень рентабельності, що не перевищує рівня, встановленого нормативними документами НКРЕ.
Як зазначено пунктом 7.19 ПКЕЕ, субспоживачі оплачують основному споживачу відповідно до договору про спільне використання технологічних електричних мереж вартість обґрунтованих витрат на утримання технологічних електричних мереж.
Якщо обґрунтовані витрати на утримання технологічних електричних мереж основного споживача оплачуються постачальником електричної енергії, який постачає субспоживачу електричну енергію на підставі договору про постачання або купівлі-продажу електричної енергії, зазначені витрати основному споживачу субспоживачем не відшкодовуються.
У разі використання постачальником електричної енергії мереж основного споживача або житлової організації для технічного забезпечення постачання електричної енергії населенню та/або субспоживачам відшкодування обґрунтованих витрат з утримання технологічних електричних мереж оплачується власнику цих мереж постачальником електричної енергії, у тарифах (цінах) якого передбачені необхідні статті витрат.
Згідно з пунктом 7.20. ПКЕЕ обґрунтовані витрати на утримання технологічних електричних мереж відшкодовуються основному споживачу відповідно до його кошторису витрат на здійснення цієї діяльності.
Для складання кошторису витрат на утримання технологічних електричних мереж основного споживача застосовуються нормативи, які затверджені для електропередавальних організацій. Галузеві нормативи з основної діяльності підприємства - основного споживача до цього виду діяльності не застосовуються. При цьому до витрат основного споживача на утримання технологічних електричних мереж відносяться лише ті витрати, які безпосередньо стосуються вказаного виду діяльності.
У разі послідовного використання технологічних електричних мереж декількох споживачів основні споживачі мають включати до кошторису частину витрат на утримання технологічних електричних мереж попереднього споживача пропорційно до обсягу передачі електричної енергії в електричні мережі наступних субспоживачів.
У разі виникнення між сторонами спірних питань кошторис передається до відповідного територіального представництва НКРЕ для вирішення спірних питань.
Як зазначено пунктом 7.21. ПКЕЕ технологічні втрати електричної енергії в електромережах основного споживача, що пов'язані з передачею електричної енергії субспоживачам, визначаються розрахунковим шляхом та зазначаються в договорі про спільне використання технологічних електричних мереж між основним споживачем і субспоживачем.
Втрати можуть враховуватися шляхом додавання їх обсягів до обсягів споживання субспоживача (згідно з показами розрахункових засобів обліку) та віднімання їх обсягів від обсягів споживання основного споживача. Цей порядок має бути погоджений з постачальником електричної енергії і зазначений у відповідних договорах.
Додатково повідомляємо, що Постановою НКРЕ від 25 грудня 2002 року №1448 “ Про затвердження рівня рентабельності з передачі електричної енергії мережами основного споживача ” (далі – Постанова) затверджено на 2003 рік рівень рентабельності з передачі електричної енергії мережами основного споживача у розмірі 0,00 (відносні одиниці).
Постановами НКРЕ від 19 грудня 2003 року №1386 та від 31 грудня 2004 року №1284 “ Про продовження дії постанови НКРЕ від 25.12.2002 №1448 ” дію Постанови було продовжено, відповідно, на 2004 та 2005 роки.
http://energoportal.net