http://energoportal.net
Чи є правомірною вимога постачальника електричної енергії за регульованим тарифом щодо внесення в договір із споживачем умови відключення струмоприймачів, призначених для опалення та гарячого водопостачання в години максимального навантаження енергосистеми?
Згідно з пунктом 1.3. Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28 (у редакції постанови НКРЕ від 22.08.02 № 928) (далі – Правила), постачання електричної енергії здійснюється на підставі договору про постачання електричної енергії, що укладається між споживачем та постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, або договору про купівлю-продаж електричної енергії, що укладається між споживачем та постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом.
Пунктом 1.5. ПКЕЕ передбачено, що договір про постачання електричної енергії повинен укладатися на основі типового договору.
Стаття 179 Господарського кодексу України передбачає можливість конкретизації умов договору, укладеного на основі типового, але при цьому сторони не можуть відступати від змісту типового договору.
Таким чином, постачальник електричної енергії може припинити або обмежити електропостачання споживача тільки в випадках, передбачених пунктом 6 Типового договору про постачання електричної енергії (додаток 2 до Правил). А саме:
Без попередження у разі:
виникнення аварійних ситуацій в електроустановках Постачальника електричної енергії - на час, що не перевищує визначеного ПУЕ для струмоприймачів споживача відповідної категорії;
споживання електроенергії Споживачем після закінчення терміну дії цього Договору;
приєднання споживачем власних струмоприймачів або струмоприймачів третіх осіб до мереж Постачальника електричної енергії поза розрахунковими засобами обліку;
самовільного внесення змін у схеми обліку електроенергії.
З повідомленням споживача не пізніше ніж за 10 хвилин у разі перевищення споживачем граничної величини потужності в години максимуму навантаження протягом 30 хвилин і більше.
З повідомленням споживача не пізніше ніж за три робочих дні у разі:
відсутності у споживача персоналу для обслуговування електроустановок або договору на обслуговування електроустановок;
зниження показників якості електроенергії з вини споживача до величин, які порушують нормальне функціонування електроустановок електропередавальної організації та інших споживачів;
недопущення споживачем посадових осіб органів, на яких покладено відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством, до власних електроустановок або розрахункових засобів обліку електроенергії;
несплати споживачем за електроенергію у термін, установлений договором з дотриманням процедури, передбаченої Правилами.
У разі незадовільного стану електроустановок споживача, що загрожує аварією, пожежею, створює загрозу життю, а також при невиконанні вимог щодо усунення недоліків в електроустановках споживача - за поданням представників державних органів, на які покладені відповідні обов'язки згідно з чинним законодавством.
У разі введення в установленому порядку графіків обмежень та відключень унаслідок недостатності електричної енергії та (або) потужності в енергетичній системі - згідно з додатком "Порядок участі споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень".
З повідомленням не менше ніж за 10 днів для проведення планових ремонтних робіт в електроустановках Постачальника електричної енергії або для приєднання нових споживачів, у разі відсутності резервного живлення споживача.
Таким чином, не передбачено обмеження електроспоживання відповідно потреб, на які використовується електрична енергія.
http://energoportal.net