http://energoportal.net
Що слід розуміти під терміном “втрати електричної енергії”?
Відповідно до абзацу першого 7.16 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28 (далі – Правила), у разі встановлення розрахункових засобів обліку не на межі розподілу балансової належності електромереж втрати електроенергії на ділянці мережі від межі розподілу до місця встановлення розрахункових засобів обліку відносяться на рахунок організації, на балансі якої перебуває зазначена ділянка мережі.
Абзацом третім пункту 7.16 Правил зазначено, що втрати електричної енергії в мережах основного споживача, пов'язані з передачею електричної енергії субспоживачам, ураховуються пропорційно до частки її споживання різними субспоживачами.
Згідно пункту 7.17 Правил у випадку передачі електричної енергії від електропередавальної організації через мережі споживача в електромережу електропередавальної організації частина втрат електроенергії в мережах споживача відноситься до втрат у мережах електропередавальної організації пропорційно до відношення обсягу електричної енергії, переданої споживачем у мережу електропередавальної організації, до загального обсягу електричної енергії, що надійшла у мережу споживача.
Відповідно до пункту 7.21 Правил технологічні втрати електричної енергії в електромережах основного споживача, що пов'язані з передачею електричної енергії субспоживачам, визначаються розрахунковим шляхом та зазначаються в договорі про спільне використання технологічних електричних мереж між основним споживачем і субспоживачем.
Під технологічними втратами електричної енергії, на які є посилання в Правилах, слід розуміти будь-які фізичні втрати електричної енергії в електричному обладнанні (лінії, компенсатори, реактори, конденсатори, трансформатори тощо), які виникають під час передачі електричної енергії.
Згідно абзацу другого пункту 7.16 Правил порядок визначення (розрахунковим шляхом) втрат електричної енергії в мережах на ділянці від місця встановлення розрахункових засобів обліку до межі балансової належності зазначається в договорі. Розрахунок здійснюється у відповідності до методичних рекомендацій, які доводяться Мінпаливенерго України у відповідності до наданих законодавством України повноважень зазначеному органу виконавчої влади.
http://energoportal.net