http://energoportal.net
Хто відповідає за приведення електроустановки в цілому, та зокрема засобів обліку підприємства в належний технічний стан, якщо підприємство знаходиться в стадії банкрутства?
Відповідно до частини третьої статті 26 Закону України „Про електроенергетику” безпечну експлуатацію енергетичних установок споживача та їх належний технічний стан забезпечує сам споживач.
Відповідно до абзацу другого пункту 11 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 №1357, відповідальність за збереження поквартирних приладів обліку, встановлених на сходових клітках, та пломб на них несе власник будинку або організація, у віданні якої перебуває будинок.
Законом України „Про банкрутство” (далі – Закон) встановлені умови та порядок відновлення платоспроможності суб'єкта підприємницької діяльності - боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури, повного або часткового задоволення вимог кредиторів.
Частиною першою статті 24 Закону зазначено, що у постанові про визнання боржника банкрутом господарський суд відкриває ліквідаційну процедуру, призначає ліквідатора в порядку, передбаченому для призначення керуючого санацією.
Згідно з абзацами другим та третім статті 25 Закону, ліквідатор з дня свого призначення приймає до свого відання майно боржника, вживає заходів по забезпеченню його збереження, виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута.
Таким чином, у разі визнання боржника банкрутом господарський суд призначає ліквідатора, який виконує функції з розпорядження майном банкрута, в тому числі за необхідності здійснює заходи з приведення електроустановки та/або засобів обліку в належний технічний стан.
http://energoportal.net